Työterveyspalvelut

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuoltopalvelut.

 

Sopimus työterveyspalveluista

Työnantaja solmii työterveyshuoltopalveluiden tuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen, josta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus.

Vaasan Aluetyöterveydestä nimetään asiakasyritykselle työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja. Tavoitteenamme on luotettava ja laadukas työterveyshuollon kokonaisuus yhteistyössä työnantajan kanssa.

Työterveyshuolto voi sisältää

  • lakisääteisen toiminnan tai
  • lääkisääteisen toiminnan + sairaanhoidon.

Sopimuksen tekemisen jälkeen työantaja ja työterveyshuollon edustajat laativat yhdessä työpaikkaselvityksen perusteella toimintasuunnitelman, jossa ovat tarkemmat tiedot työterveyshuoltotoiminnan sisällöstä.

Työterveyshuolto on tavoitteellista toimintaa terveyden, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseksi yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Työterveyshuolto on tukena työilmapiirin parantamisessa sekä työyhteisön jatkuvassa kehittämisessä.

 

Työterveyshuollon tavoitteet

  • Terveellinen ja turvallinen työ ja työympäristö
  • Hyvin toimiva työyhteisö
  • Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy
  • Työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työuran eri vaiheissa

 

KELA:n tuki työnantajalle

Työnantajalla on oikeus sairausvakuutuslain perusteellasaada KELA:lta korvausta työterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

 

Kela; Työterveyshuollon korvattavat kustannukset

 

Työterveyshuollon toimintaa ohjaavat useat lait ja asetukset, kuten työterveyshuoltolaki, työturvallisuuslaki, merimiesasetus ja sairausvakuutuuslaki.