Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työnantaja voi lakisääteisen työterveyshuoltopalvelun lisäksi tarjota työntekijöillensä sairaanhoitopalvelua. Sairaanhoitomme on työterveyspainotteista eli keskitymme työhön keskeisesti liittyviin tai työntekoa pitkäaikaisesti vaikeuttaviin sairauksiin ja tapaturmiin. Työterveyshoitaja tekee ensiarvion ja ohjaa tarvittaessa työterveyslääkärille. Työterveyshuollolla ei ole päivystysvelvoitetta eikä pitkäaikaissairauksien hoitovelvoitetta, joten asiakas ohjataan tarvittaessa hakeutumaan oikeaan hoitopaikkaan.