Työpaikkaselvitys

Työpaikan työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perustuu työpaikkaselvitykseen. Työterveyshuolto tutustuu työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkaselvitysten ja työpaikkakäyntien avulla. Työpaikkaselvityksen tarkoituksena on arvioida työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja ja haittoja sekä niiden terveydellistä merkitystä työkyvylle ja terveydelle. Tämä tehdään moniammatillisesti yhteistyössä työnantajan kanssa.

Työpaikkakäynti tehdään aina toiminnan alkaessa, työolosuhteiden muuttuessa sekä määräajoin. Työpaikkaselvitykseen voi myös sisältää ergonomisia selvityksiä, työilmapiirikartoituksia ja työhygieenisiä mittauksia.