Työkyvyn tuki

Meillä on tavoitteena työnantajan kanssa tukea työntekijää työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työkykyä edistäviä ja tukevia toimintakäytäntöjä työpaikalla nimitetään työkyvyn hallinnaksi. Työkyvyn hallinta on ennakoivaa, perustuu työpaikan tarpeisiin, koskee kaikkia työpaikalla ja jatkuu läpi työuran.

Työkyvyn tukemisen muotoja ovat mm.

a. Työterveysneuvottelut
b. Työhön paluun tuki
c. Lääketieteellinen ja ammatillinen kuntoutus
d. Päihdeohjelma