REKISTERINPITÄJÄ

Vaasan kaupunki
Vaasan Aluetyöterveys -liikelaitos
Pitkäkatu 35, 65100 VAASA

Vaasan Aluetyöterveys -liikelaitoksen potilasrekisteri sekä yritysasiakasrekisteri ovat yhteiskäytössä Vaasan Aluetyöterveyden ja siellä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kesken, jotka toimivat joko työsuhteessa Vaasan kaupunkiin tai erillisten yritysten kautta palveluntuottajina.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

 • käsittely on tarpeen kunkin potilaan työnantajan Vaasan Auetyöterveyden kanssa tekemän työterveyshuoltosopimuksen määrittämää työterveyshuoltoa koskevia tarkoituksia varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveyshuollon hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi
 • terveyshuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa lainsäädännön perusteella tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
 • käsittely on tarpeen hyvinvointipalvelujen tarkoituksia varten
 • palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyä varten.

Käsittelyn kohteena olevat henkilötiedot

 • Perustiedot
 • Suostumukset ja kiellot
 • Työnantajatiedot
 • Terveystiedot
 • Hyvinvointitiedot
 • Ajanvaraustiedot
 • Laskutustiedot
 • Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot

Työnantaja ilmoittaa työterveydelle työntekijöiden perustiedot, työpaikan yhteystiedot sekä tietoja koskevat muutokset sovituin väliajoin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuojalain periaatteita.

Kuka käsittelee henkilötietoja

Vaasan Aluetyöterveydessä asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät ajanvarauksen ja arkiston henkilökunta sekä hoitotyöhön osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset. Työterveyshuollossa sinun terveystietosi ovat ainoastaan sinun työterveyshuoltoon osallistuvien ammattilaisten käytettävissä.

Terveystietoja arkistoidaan Kelan ylläpitämään Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistoon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) perusteella. Sähköiset reseptit tallentuvat Reseptikeskukseen, jonka rekisterinpitäjänä toimii Kela.

Terveystietojen katselu

Terveystietosi voit katsoa Omakanta-palvelun kautta (kanta.fi/omakanta) Terveystietojen säilyttämisaika on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti säilytämme tietoja 12 vuotta kuolemasta tai ellei kuolemasta ole tietoa, niin 120 vuotta syntymästä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on mahdollista tutustua omiin tietoihisi. Itse ilmoittamat tietosi voidaan poistaa sinun pyyntösi perusteella. Muilta osin: Terveystietojen säilytysaika määräytyy STM:n asetuksen (asetus potilasasiakirjoista 298/2009) mukaan. Voit tehdä henkilötietoja koskevan tarkastuspyynnön Vaasan aluetyöterveydelle oheisella lomakkeella. Tarkastuspyyntölomake. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti toimintayksikön työntekijälle tai lähetetään os. Vaasan kaupunki, Vaasan Aluetyöterveys, Pitkäkatu 35, 65100 Vaasa. Tietoja pyytäneen henkilön henkilötiedot tarkastetaan tietoja noudettaessa. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai epäämisestä päättää aina viime kädessä terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Toinen terveydenhuollon toimija voi katsoa terveystietojasi Kanta-palveluiden kautta sinun itse antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti. Suostumuksia ja kieltoja voit ylläpitää Omakanta-palvelun kautta (kanta.fi).

Tietosuojan varmistaminen

Vaasan Aluetyöterveys käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen, asianmukainen kulunvalvonta sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta. Alihankkijoiden kohdalla huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Lokitiedot

Lokitietoja voi pyytää sote-toimialan yhteisellä lomakkeella. Vaasan kaupungin sote-toimialan tietosuojavastaava Anne Korpi, 06 3252305 ja Hannaliina Uitto, 06 3254665.

Potilasasiamies

Vaasan aluetyöterveyden potilasasiamiehenä toimii
Marjo Puisto (Vaasan kaupungin Ikäkeskus)
puh. 040 135 1982
maanantaisin klo 12-14

Potilasasiamiehen tehtävänä on mm.

 • neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa mm. muistutuksen ja/tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
 • tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi.