Stöd för arbetsförmågan

Vårt syfte är att tillsammans med arbetsgivaren stöda den anställdas arbets- och funktionsförmåga i arbetslivets olika skeden. Arbetsförmågan kan främjas bl.a. genom:

  1. Trepartssamtal
  2. Stöd för återgång till arbetet
  3. Medicinsk- och yrkesmässigrehabilitering
  4. Program för missbruksproblem