Sjömanshälsovård

Tidsbokning till sjömanshälsoundersökning skall göras i god tid

tel. 06 325 2000 (kansli) vardagar kl. 8 – 15.30.

Behörig sjömansläkare på sjömanshälsocentral har rätt att göra intyg för första läkarundersökningen av sjöman som krävs för studier eller sjötjänst. Sjömanshälsocentraler i Finland

 

Första undersökning

I samband med första läkarundersökningen skall man uppvisa lungröntgenutlåtande (högst ett år gammalt) ifall man kommer att jobba i trafik på utlandet. Lungröntgenutlåtande krävs ej om man skall jobba på inrikestrafikområden.

Lungröntgen tages vanligen på egen HVC i hemkommunen och röntgenutlåtande tages med då man kommer på första undersökning.

Förnyad undersökning

Förnyad undersöknin görs vartannat år av sjömansläkare pä sjömanshälsocentral, privat läkarstation eller hälsovårdscentral.

Till undersökningarna hör

  • hörseltest
  • förhandsundersökning av hälsovårdare
  • läkarundersökning

 

Föreskrifter

  • Ta med identitetsbevis med fotografi.
  • Högst ett år gammalt lungröntgenutlåtande om du kommer på första undersökningen (behövs ej om inrikestrafik).
  • Urinprov tages i samband med anmälningen (socker och protein kontrolleras).
  • Ta med glasögonen, kontaktlinser får inte användas; synen kontrolleras med och utan glasögon.
  • Vid förnyad undersökning bör föregående sjömansläkarintyg finnas tillgängligt.

Intygets giltighet och pris

Sjömansläkarintyget är i kraft 2 år.
Sjömansläkarintygets pris är 51,40 €, räkning skickas på hemadressen.
Ej annullerade tider debiteras 51,40 €. Annullering bör ske senast föregående dag.