Rekrytering

Vi är Österbottens största servicecenter för företagshälsovård och vår verksamhet växer ytterligare. Vi satsar på arbetstrivseln bland vår personal och tror att en god arbetsgemenskap attraherar personal, även längre bortifrån.

För tillfället lediga

> Biträdande överläkare

Just nu växer och utvecklas vår verksamhet fartfyllt. Kom med och utveckla våra effektfulla och kundorienterade tjänster inom företagshälsovården.

Av dig förväntar vi oss målmedvetna och aktiva arbetsmetoder och goda växelverkningsfärdigheter. Vi erbjuder ett smidigt arbetstidssystem, en konkurrenskraftig lön, trevliga kunder samt stöd från hela arbetsgemenskapen.

Behörighetskravet är i Finland legitimerad läkarbehörighet. Vi förutsätter att du är specialistläkare inom företagshälsovård.

Våra kunder är bl.a. Vasa stad och sjukvårdsdistriktet, Österbottens räddningsverk och flera företag inom olika sektorer i området.

Sök före  30.1.2020  15:00  Sök via Kuntarekry:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/bitradande-overlakare-vsa905-06-4-20/

Mera information: Verkställande direktör Teemu Paavola, tfn 040 702 8244.

 

> Företagshälsovårdare

Du fungerar som en del av ett yrkesövergripande företagshälsovårdsteam och i ditt arbete ingår att ansvara för företagshälsovården i dina egna ansvarsföretag (Vasa/Lillkyro enheten) samt företagshälsovårdsbetonad sjukvård. Behörighetsvillkor är hälsovårdareutbildning och specialiseringsstudier i företagshälsovård är meriterande. Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Vi förutsätter användning av egen bil, efter som arbetspunkten en del av veckan är Lillkyro. Vi värdesätter flexibilitet, goda färdigheter i växelverkans- och teamarbetet samt förmåga att agera i föränderliga situationer.

Sök före  30.1.2020  15:00  Sök via Kuntarekry:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/foretagshalsovardare-vsa905-06-3-20/

Mera information: Ansvarig företagshälsovårdare Tina Söderbacka tfn. 040 847 2009

 

> Vikariat som företagshälsovårdare

Du fungerar som en del av ett yrkesövergripande företagshälsoteam och i ditt arbete ingår ansvar för företagshälsovård för dina egna ansvarsföretag och även företagshälsovårdsbetonad sjukvård. Behörighetsvillkor är hälsovårdareutbildning och specialiseringsstudier i företagshälsovård är meriterande. Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Vi värdesätter flexibilitet, goda färdigheter i växelverkans- och teamarbetet samt förmåga att agera i föränderliga situationer. Vi erbjuder ett mångsidigt arbete, där det finns möjlighet att utveckla det egna arbetet samt trevliga arbetskamrater.

Sök före  30.1.2020  15:00  Sök via Kuntarekry:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/vikariat-som-foretagshalsovardare-vsa905-06-2-20-1/

Mera information: Ansvarig företagshälsovårdare Tina Söderbacka tfn. 040 847 2009

 

> Specialiserande företagshälsovårdsläkare

Kom som arbetskollega till nästan 50 sakkunniga inom företagshälsovården i vår enhet i Vasa centrum. Du får en täckande instruering till ditt arbete, ett tydligt eget ansvarsområde samt stödet av en mentor. Vi fungerar även som utbildningsplats för läkare som specialiserar sig på företagshälsovården och hos oss är det möjligt att utföra 24 månaders perioden i en utbildningstjänst inom företagshälsovården.

Vi arbetar inom ramarna för tjänstetid och inget jourhavande ingår i arbetsbeskrivningen. I uppgiften är det möjligt att tillämpa olika arbetstidsalternativ och vi kan även komma överens om deltidsarbete. Arbetet börjar enligt avtal.

Om du är intresserad kontakta verkställande direktör Teemu Paavola, tfn 040 7028244, förnamn.efternamn(at)vaasa.fi.