Vasas enhet

Öppethållningstider:  

måndag – fredag kl. 8 – 16

Adress:

Storalånggatan 35, 65100 Vasa

Tel. 06 325 2000, fax. 06 317 7433

email: förnamn.efternamn@vaasa.fi

 

Företagshälsovårdarens sjukvårdsmottagning med tidbeställning klo 8 – 15.30.

Tidbeställning till läkare sker via egen företagshälsovårdare eller via sjukvårdsmottagningen. Läkarna har inte akut sjukvårdsmottagning.

Det är viktigt, att patienten i icke-brådskande fall först och främst tar kontakt till sin egen företagshälsovårdare under hennes telefontid. Ringbud kan också lämnas till företagshälsovårdarens telefonsvarare.