Hälsogranskning

 

Målet med hälsogranskningar  är att i förbyggande syfte identifiera arbetsrelaterade sjukdomar och eventuell nedsatt arbetsförmåga. De anställda genomgår en hälsogrankskning i början av anställningsförhållandet och med regelbundna intervaller.  På hälsogranskningen ges råd och handledning om befrämjandet av arbetsförmågan, samt hur man kan minska och skydda sig mot arbetets hälsorisker. Hälsogranskningens innehåll varierar beroende på arbetets krav, exponeringar och arbetstagarens hälsotillstånd. Syftet är också att i ett tidigt skede klargöra vård-  och rehabiliteringsbehov.