Psykologtjänster

Målet för företaspsykologens verksamhet är att stöda såväl individens som arbetsgruppens arbets- och funktionsförmåga.

Företagspsykologen fungerar som sakkuning i företagshälsovårdens mångprofessionella team i samarbete med kundorganisationen.

Företagspsykologens tjänster:

Arbetstagaren

  • Bedömning, rådgivning och vägledning gällande arbetsrelaterad psykosocial belastning.
  • Stöd av psykisk arbetförmåga och stöd vid arbetsrelaterade kriser.
  • Bedömning av arbetsförmåga. Vid behov psykologisk testning.

Arbetsplatsen

  • Befrämjande av arbetsgruppens fungerande.
  • Bedömning av arbetsgruppens verksamhetsförutsättningar, frågeformulär.
  • Krisstöd.

Organisationen och ledarskapet

  • Stöd till ledningen vid svåra situationer i arbetsgemenskapen.
  • Riktad arbetsplatskartläggning.