Företags- hälsovårdstjänster

Enligt företagshälsovårdslagen skall arbetsgivaren ordna företagshälsovårdstjänster åt sina anställda.

 

Avtal om företagshälsovårdstjänster

Arbetsgivaren gör ett skriftligt avtal med företagshälsovårdsproducenten i vilket det framgår hur företagshälsovården är ordnad samt tjänsternas innehåll och omfattning.

Inom Vasa Regionala Företagshälsovård utnämns en egen företagsläkare och företagshälsovårdare. Vår strävan är en pålitlig och kvalitativ företagshälsovård i samarbete med arbetsgivaren.

 

Företagshälsovårdsavtalet kan innehålla

  • enbart lagstadgade verksamhetsformer eller
  • lagstadgad verksamhet + sjukvård.

Efter att avtalet undertecknats uppgör representanter för arbetsgivare och företagshälsovård tillsammans en verksamhetsplan som baserar sig på arbetsplatsutredning. I verksamhetsplanen framgår noggrannare uppgifter om företagshälsovårdens innehåll.

Företagshälsovården är målinriktad verksamhet som i samarbete med arbetsgivaren och arbetstagarna strävar till att befrämja hälsotillståndet, välmågan och säkerheten på arbetsplatsen. Företagshälsovården kan vara med som stöd när det gäller att förbättra den psykiska arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen.

 

Företagshälsovårdens mål

  • En hälsosam och säker arbetsmiljö
  • Ett välfungerande arbetssamfund
  • Förebyggande av sjukdomar och olyckor som hänförs till arbetet
  • Upprätthållande och befrämjande av arbetstagarens arbets– och funktionsförmåga under olika skeden i arbetslivet

 

FPA:s stöd till arbetsgivaren

Enligt sjukförsäkringslagen har arbetgivaren rätt att få ersättning från FPA för nödvändiga och rimliga företagshälsovårdskostnader.

FPA; Kostnader som ersätts

 

Vasa Regionala Företagshälsovårds verksamhetsprinciper

Företagshälsovården grundar sig på flera lagar och förordningar, såsom företagshälsovårdslagen, arbetarskyddslagen, förordningar gällande sjömän och sjukförsäkringslagen.

Vasa Regionala Företagshälsovård erbjuder sakkunniga företagshälsovårdtjänster på basen av kundens önskemål och behov.

Vår verksamhet styrs av våra värden, som innefattar

  • respekt för människan
  • kundcentrering
  • kunskap
  • fortgående utveckling

Vår styrka består av mångprofessionellt teamarbete, flexibilitet samt kvalitativa tjänster.