Fysioterapeuttjänster

Företagsfysioterapeuten är sakkuning inom företagshälsovården när det gäller ergonomi samt stöd- och rörelseorganen.

Företagsfysioterapeutens tjänster:

Delta i arbetsplatsutredningar tillsammans med det mångprofessionella teamet.

Ergonomisk kartläggning, rådgivning och vägledning på arbetsplatser.

 • Kartläggning av dator-ergonomi.
 • Kartläggning av behovet av specialarbetsglasögon.
 • Bedömning av arbetets fysiska belastning.
 • Skriftliga rekommendationer utgående från arbetsplatsbesöken.

Verksamhet på arbetsplatserna för att upprätthålla arbetsförmågan.

 • Rådgivning vid ergonomisk planerig av arbetsutrymmen.
 • Handlednings- och rådgivningstillfällen för arbetsgemenskapen gällande ergonomi och hälsosamma levnadsvanor.
 • Stöd för arbetsgemenskapens välbefinnande i arbetet.
 • Tidigt stöd.

Individuella besök

 • Via företagshälsovårdsläkare eller företagshälsovårdare.
 • Fysioterapeutisk undersökning, handledning och rådgivning.
 • Bedömning av kondition och funktionsförmåga samt motionsrådgivning och testningar.

Rådgivnings- och vägledningstillfällen (grupper)

 • Viktkontrollgrupper tillsammans med företagshälsovårdare.
 • Stresshanterigsgrupper.
 • Grupper med inriktning på stöd- och rörelseorganens problem.