Arbetsrelaterad sjukvård

Arbetsgivaren kan utöver den lagstadgade verksamheten bekosta sjukvårdstjänster inom företagshälsovården för sin personal. Den sjukvård vi erbjuder fokuseras på arbetshälsa, vi koncentrerar oss alltså på sjukdomar och olycksfall som centralt ansluter sig till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet. Företagshälsovårdaren gör en första bedömning och hänvisar den insjuknade vid behov till företagsläkaren. Företagshälsovården har inte någon i lag stadgad jourplikt, därför hänvisas patienten vid behov till annan vårdinstans.