Arbetsplatsutredning

Planering av företagshälsovårdsverksamheten på arbetsplatsen baserar sig på en arbetsplatsutredning. Företagshälsovården bekantar sig med arbetet och förhållanden på arbetsplatsen genom arbetsplatsutredningar och arbetsplatsbesök. Målet är att bedöma hälsofaror och -risker i arbetet samt vilken betydelse förhållandena på arbetsplatsen har för hälsan och arbetsförmågan. Arbetsplatsutredningarna görs mångprofessionellt i samarbete med arbetsgivaren.

Arbetsplatsutredningen görs alltid i början av verksamheten, när arbetsförhållanden förändras samt med viss tidsintervall. Arbetsplatsutredningen kan också bestå av ergonomiska kartläggningar, utredningar om arbetsatmosfären  och arbetshygieniska mätningar.