Psykologipalvelut

Työterveyspsykologin toiminnan tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä yksilö- että työyhteisötasolla.

Työterveyspsykologi toimii työterveyshuollon asiantuntijana moniammatillisessä tiimissä yhteistyössä organisaatioasiakkaan kanssa.

Työntekijä

  • Työhön liittyvien psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi, ohjaus ja neuvonta.
  • Työn hallittavuuden vahvistaminen ja haitallisten kuormitustekijöiden ehkäisy tai vähentäminen.
  • Psyykkisen jaksamisen tukeminen ja kriisituki työhön liittyvissä asioissa.
  • Työkyvyn arviointi. Psykologiset tutkimukset tarvittaessa.

Työyhteisö

  • Työyhteisön toimivuuden edistäminen.
  • Työyhteisön toimintaedellytysten arviointi, kyselyt.
  • Kriisituki

Organisaatio ja johtaminen

  • Johtamisen ja esimiestyön tukeminen vaikeissa työyhteisötilanteissa.
  • Suunnattu työpaikkaselvitys.