Fysioterapiapalvelut

Työfysioterapeutti on työergonomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön asiantuntija työterveyshuollossa.

Työfysioterapian palveluita ovat:

Työpaikkaselvitykset yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa.

Työergonomian kartoitukset, ohjaus ja neuvonta työpaikoilla

 • Näyttöpääte-ergonomiakartoitukset.
 • Eritystyölasitarpeen arvioinnit.
 • Työn fyysisen kuormituksen arvioinnit.
 • Kirjalliset suositukset työpaikkakäyntien pohjalta.

Työkykyä edistävä toiminta työpaikoilla

 • Konsultaatioapu työtilojen ergonomisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Työergonomiaa sekä terveellisiä elintapoja edistävät ohjaus- ja neuvontatilaisuudet työyhteisöille.
 • Työyhteisöjen työhyvinvointitoiminnan tukeminen.
 • Varhainen tukeminen.

Vastaanottokäynnit

 • Työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan ohjaamana.
 • Fysioterapeuttinen tutkimus, ohjaus ja neuvonta.
 • Kunto- ja toimintakykyarvioinnit sekä -testaukset, liikuntaneuvonta.

Ohjaus- ja neuvontatilaisuudet (ryhmät)

 • Painonhallintaryhmät yhdessä työterveyshoitajan kanssa.
 • Stressinhallintaryhmät.
 • Kohdennettu tuki- ja liikuntaelinongelmien ryhmät.